VB.NET 將TextBox的資料複製(Copy)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
' 將資料放到剪貼簿物件
Clipboard.setText(TextBox1.Text.Trim())

' 將已選取的資料(HighLight)文字放入剪貼簿
Dim mydata As New DataObject
mydata.SetData(TextBox1.SelectedText)
Clipboard.SetDataObject(mydata)

' 貼上(將物件資料貼上)
If mydata.GetDataPresent(myType) Then
TextBox2.Text = mydata.GetData(myType.ToString, True)
EndIf

' 貼上(直接將其內容貼上)
TextBox3.Text = Clipboard.GetText